Impressum

„WURTH BH“ d.o.o. Sarajevo
Binježevo b.b.
71240 Hadžići

Tel: + 387 33 775 000
Fax: + 387 33 775 019

ID broj: 4200544090007
PDV broj: 200544090007

Otvoreni transakcijski računi Banka
3387304856099067 UNIKREDIT BANK DD
1401011200029034 SBERBANK BH DD SARAJEVO
1611000001192285 RAIFFEISEN BANK DD BIH
1401010000623355 SBERBANK BH DD SARAJEVO
3389002207297284 UNIKREDIT BANK DD
1610000011100012 RAIFFEISEN BANK DD BIH